e-Recepta

Wypełnij formularz medyczny, aby rozpocząć konsultację lekarską z możliwością otrzymania e-recepty.

E-recepta – jak to działa

Wybierz termin wizyty

Wybierz dostępnego lekarza, termin wizyty oraz sposób kontaktu.

Wypełnij formularz

Podaj wszystkie niezbędne dane medyczne i opłać wizytę.

Uzyskaj pomoc

W trakcie konsultacji online, lekarz może wystawić e-receptę online, zwolnienie lekarskie L4 lub e-skierowanie.

Jak uzyskać e‑receptę?

Aby otrzymać e‑receptę, wystarczy podążać za trzema łatwymi krokami:

  1. Rozpocznij od wyboru formy konsultacji lekarskiej adekwatnej do Twoich potrzeb – czy to z powodu określonej dolegliwości, potrzeby uzyskania recepty na konkretny lek, czy też zamiaru skorzystania z wizyty ogólnej.
  2. Kolejny etap to wypełnienie formularza medycznego oraz uiszczenie opłaty za konsultację.
  3. W końcu, lekarz dokona przeglądu Twojego formularza i nawiąże z Tobą kontakt w celu dokładniejszego omówienia Twojego stanu zdrowia i udzielenia odpowiednich usług telemedycznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Twojej sytuacji zdrowotnej, lekarz może zdecydować o wystawieniu e‑recepty, jeżeli istnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Możesz zrealizować otrzymaną e‑receptę w dowolnej aptece.

Co to jest e‑recepta?

E-recepta, będąca elektroniczną formą recepty, jest standardem w Polsce od 2020 roku, oferując wygodniejszą i bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnych papierowych recept. Pacjenci mogą otrzymać e-receptę zarówno w trakcie wizyt stacjonarnych, jak i konsultacji online. Proces ten został zautomatyzowany i usprawniony dzięki wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mobilnej mojeIKP, umożliwiając odbiór e-recepty poprzez SMS, e-mail, kod QR, czy nawet wydruk informacyjny na życzenie pacjenta.

Oprócz wygody dla pacjenta, e-recepta przynosi również korzyści systemowi zdrowia, takie jak optymalizacja czasu pracy lekarzy, eliminacja błędów wynikających z nieczytelności papierowych recept, a także zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie możliwości fałszerstwa recept. Za pomocą certyfikatu ZUS, podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, lekarze mogą łatwo i bezpiecznie wystawiać e-recepty, co z kolei przyczynia się do skuteczniejszego zarządzania lekami i terapiami.

Jak bezpiecznie korzystać z e-recepty?

Jednak, w związku z cyfryzacją procesów zdrowotnych, pojawia się zagrożenie cybernetyczne, w szczególności phishing e-recept, który może narazić pacjentów na próby wyłudzenia danych. W odpowiedzi na to, system e-zdrowie zapewnia narzędzia i wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z e-recepty, chroniąc swoje dane przed potencjalnymi atakami.

Zarówno pacjenci, jak i lekarze szybko przekonali się do korzyści płynących z e-recepty, co odzwierciedla wysoki stopień jej akceptacji i pozytywnych ocen. E-recepta nie tylko ułatwia proces przepisywania i wykupywania leków, ale także wspiera rozwój telemedycyny i cyfrowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Jak zrealizować receptę otrzymaną online?

Realizacja e‑recepty jest możliwa w każdej aptece, niezależnie od tego, czy została ona wystawiona w trakcie telekonsultacji, czy w trakcie bezpośredniej wizyty u lekarza. Wymaga to jedynie podania przez pacjenta numeru PESEL oraz 4‑cyfrowego kodu otrzymanego w wiadomości SMS.

Kto może wystawić e‑receptę?

Do osób upoważnionych do wystawiania e‑recept należą lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, starsi felczerzy oraz farmaceuci.

Czy e‑recepta online jest legalna? Czy może być wystawiona na odległość?

Tak, e‑recepta online może być legalnie wystawiona zarówno podczas wizyty w placówce medycznej, jak i w trakcie konsultacji lekarskiej na odległość, wykorzystując do tego celu różne systemy teleinformatyczne, takie jak rozmowy telefoniczne, wideokonferencje czy czat.

Co znajduje się na e‑recepcie? Jak wygląda recepta wystawiona online?

E‑recepta, będąca dokumentem elektronicznym, zachowuje wszystkie elementy tradycyjnej papierowej recepty, w tym szczegółowe dane dotyczące przepisanego leku (nazwa, dawkowanie, ilość opakowań, skład) oraz informacje o lekarzu i pacjencie. Kluczowym elementem jest 4‑cyfrowy kod, umożliwiający wydanie przepisanych leków w aptece. Recepta online oferuje wiele korzyści, takich jak wygoda użytkowania dla pacjentów, personelu medycznego i farmaceutów, większa czytelność i bezpieczeństwo danych, eliminując ryzyko pomyłek oraz utraty dokumentu, dzięki możliwości weryfikacji kodu w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Recepta online – ile leków i ile opakowań lekarz może przepisać na jednej e‑recepcie?

Na jednej e-recepcie lekarz ma możliwość przepisania jednego rodzaju produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub specjalnego środka żywieniowego, w ilości obejmującej jedno lub więcej opakowań. Oznacza to, że e-recepta funkcjonuje analogicznie do jednej pozycji na tradycyjnej recepcie papierowej. Ponadto, lekarz może zalecić pacjentowi ilość leku dostosowaną do potrzeb stosowania przez maksymalnie 360 dni, uwzględniając zalecane dawkowanie. W przypadku potrzeby przepisania większej liczby różnych produktów leczniczych, możliwe jest wystawienie tzw. recepty zbiorczej, zawierającej do pięciu osobnych e-recept.

Realizacja e‑recepty – jak wykupić leki z recepty online?

Recepta online może zostać zrealizować w dowolnej aptece, dzięki ogólnopolskiemu systemowi akceptacji recept elektronicznych, obowiązującemu od 8 stycznia 2020 roku. Proces ten wymaga od pacjenta podania numeru PESEL oraz specjalnego kodu e-recepty, otrzymanego poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

Czy trzeba od razu wykupić całą e‑receptę?

Jeśli recepta online obejmuje więcej niż jedno opakowanie leku, nie jest konieczne ich natychmiastowe wykupienie w całości. Pacjent ma możliwość nabycia wyłącznie części przepisanych opakowań, z opcją zakupu pozostałych w późniejszym terminie, nie przekraczającym daty ważności e-recepty. Ważne jest, by dla zakupu kolejnych opakowań wybrać tę samą aptekę, w której realizowana była początkowa część recepty. W sytuacji, gdy e-recepta posiada ważność dłuższą niż miesiąc, pierwsze opakowanie należy nabyć w ciągu pierwszych 30 dni od daty jej wystawienia. W przeciwnym razie, farmaceuta ma prawo wydać ilość leku proporcjonalną do czasu, który upłynął od daty wystawienia e-recepty lub od zaznaczonego terminu „realizacja od”.

Czy wszystkie leki wypisane na e‑recepcie należy wykupić w tej samej aptece?

Nie ma konieczności realizacji całej e-recepty w jednej aptece. Poszczególne leki z tej samej recepty wystawionej online mogą być zakupione w różnych aptekach. Należy jednak pamiętać, że w przypadku chęci nabycia kolejnych opakowań konkretnego leku, konieczne jest odwiedzenie tej samej apteki, w której dokonano zakupu pierwszego opakowania.

Kto może zrealizować e‑receptę? Kto może wykupić leki przepisane na recepcie online?

E-receptę może zrealizować zarówno pacjent osobiście, jak i każda osoba posiadająca numer PESEL pacjenta oraz czterocyfrowy kod recepty online. Możliwe jest również użycie pliku PDF z ereceptą, otrzymanego na adres e-mail, lub wydruku informacyjnego od lekarza.

Ile ważna jest recepta online? Jak sprawdzić ważność e‑recepty?

Standardowa ważność erecepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia, jeśli lekarz nie określił inaczej. Warto zaznaczyć, że recepty online na antybiotyki są ważne przez 7 dni. Lekarz może jednak wydłużyć okres ważności e-recepty, na przykład do 360 dni. W takim wypadku, pierwsze opakowanie leku należy wykupić w ciągu pierwszych 30 dni od daty wystawienia. Jeżeli lekarz ustalił konkretną datę rozpoczęcia ważności e-recepty, informacja ta będzie widoczna na dokumencie elektronicznym. Datę ważności e-recepty można również sprawdzić, logując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Czy da się przedłużyć termin ważności e‑recepty?

Możliwość wykupienia leków w terminie późniejszym niż standardowa ważność e-recepty jest dostępna tylko w przypadku, gdy lekarz zaznaczył konkretną datę rozpoczęcia jej ważności.

Czy pacjent ma wgląd do swojej historii recept wystawionych online?

Pacjenci mają możliwość przeglądania historii swoich recept online po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przez portal pacjent.gov.pl. Dostępne są tam wszystkie informacje o receptach, w tym daty ich wystawienia i realizacji.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – co to jest?

IKP jest darmowym narzędziem cyfrowym, które umożliwia pacjentom dostęp do swojej historii medycznej online, w tym do odbytych wizyt lekarskich oraz wystawionych e‑recept. Dostęp do IKP uzyskuje się przez stronę pacjent.gov.pl.

Czy muszę zakładać Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aby otrzymać e‑receptę?

Dla skorzystania z usług telemedycznych, takich jak telekonsultacje na receptax.pl, nie jest wymagane posiadanie aktywnego IKP. Każdy posiadacz numeru PESEL ma założone IKP, do którego dostęp możliwy jest po założeniu profilu zaufanego. IKP przechowuje informacje o e‑receptach oraz historii leczenia pacjenta. IKP umożliwia również udzielenie dostępu lekarzowi do tej historii podczas telekonsultacji, co może znacząco wpłynąć na lepszą jakość i efektywność leczenia.

Recepta papierowa zamiast elektronicznej – w jakich sytuacjach jest wystawiana?

Mimo obowiązku wystawiania recept w formie elektronicznej (e-recept), od 2020 roku istnieją wyjątki, które pozwalają na wystawienie recepty papierowej. Dotyczy to sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu e‑zdrowie, np. podczas wizyty domowej lub awarii systemu, a także w przypadku recept transgranicznych, dla osób o nieustalonej tożsamości, oraz dla leków niezarejestrowanych w Polsce, sprowadzanych z zagranicy.

Czy lekarz może odmówić wystawienia e‑recepty?

Każdy lekarz ma prawo odmówić wystawienia e‑recepty jeśli oceni, że nie ma medycznych wskazań do zastosowania danego leku lub występują przeciwwskazania. Niektóre grupy leków, jak środki antykoncepcyjne mogą być również wyłączone z przepisywania przez lekarzy, którzy powołują się na klauzulę sumienia.

Co zrobić, jeśli recepta online została nieprawidłowo wystawiona?

W przypadku wystąpienia błędu na e‑recepcie, który nie może być skorygowany w aptece zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. błędnie wpisana nazwa leku), nie ma możliwości jej poprawienia. W takiej sytuacji lekarz, który wystawił receptę online powinien ją anulować i wystawić nową.

E‑recepta na receptax.pl – jak ją można otrzymać?

Zastanawiasz się jak działa nasz portal medyczny? To proste i przyjazne dla użytkownika! Zacznij od wybrania typu konsultacji lekarskiej, która Cię interesuje. Może potrzebujesz konkretnego leku, albo po prostu chcesz porozmawiać z lekarzem na temat swojego samopoczucia? Następnie wypełnij krótki formularz, byśmy mogli Cię lepiej poznać. Kolejnym krokiem będzie dokonanie płatności – wszystko szybko i bezpiecznie, dzięki naszemu systemowi płatności internetowych.

Gdy tylko zaksięgujemy Twoją płatność, poprosimy Cię o wypełnienie bardziej szczegółowego formularza dotyczącego Twojego zdrowia. To ważne, aby lekarz miał pełny obraz Twojej sytuacji. Potem już tylko kwestia chwili, i lekarz skontaktuje się z Tobą. Może zechcieć pogłębić wywiad medyczny, poprosić o dodatkowe dokumenty, a następnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – wystawi e-receptę.

I voilà! Otrzymasz SMS z kodem, który umożliwi Ci realizację recepty online w aptece. Wystarczy, że pokażesz ten kod i podasz swój numer PESEL, aby odebrać przepisane leki. Czyż to nie jest wygodne?

 

5/5 - (2 votes)