Czym jest Ozempic?

Ozempic to lek zawierający semaglutyd – analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Sekwencja aminokwasów semaglutydu jest w 94% zgodna z naturalnie produkowanym przez organizm GLP-1. Został on wprowadzony na rynek przez firmę Novo Nordisk w 2017 roku jako środek hipoglikemizujący, czyli obniżający stężenie glukozy we krwi. W 2021 roku FDA dopuściła Ozempic do stosowania w leczeniu otyłości u pacjentów z współwystępującą cukrzycą. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę i występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań oraz tabletek.

W jakiej postaci można kupić semaglutyd?

Semaglutyd jest dostępny w dwóch formach: jako roztwór do wstrzykiwań oraz jako tabletki. Wszystkie dostępne wyroby medyczne z semaglutydem pochodzą od tego samego producenta:

 1. Ozempic: roztwór do wstrzykiwań, dostępny w dawkach 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg; opakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz o pojemności 1,5 ml oraz 4 igły.
 2. Wegovy FlexTouch: roztwór do wstrzykiwań, dostępny w dawkach 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg lub 2,4 mg; opakowanie zawiera 1 wstrzykiwacz o pojemności 1,5 ml (4 dawki).
 3. Rybelsus: tabletki doustne, dostępne w dawkach 3 mg, 7 mg lub 14 mg semaglutydu w tabletce.

Jak działa Ozempic?

Ozempic zawierający semaglutyd, jest analogiem glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), hormonu produkowanego przez komórki jelita cienkiego w odpowiedzi na podwyższone stężenie glukozy we krwi. GLP-1 stymuluje trzustkę do produkcji insuliny oraz reguluje wydzielanie glukagonu, co prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi, zarówno na czczo, jak i po posiłku. Ponadto, GLP-1 naturalnie reguluje łaknienie.

Semaglutyd dzięki swojej budowie zbliżonej do endogennego GLP-1, wiąże się z receptorami tego hormonu, aktywując je. Receptory te znajdują się także w mózgu, w obszarach kontrolujących łaknienie. Efekty działania semaglutydu na organizm obejmują:

 • Obniżenie poziomu cukru we krwi
 • Zwiększenie uczucia sytości
 • Zmniejszenie łaknienia
 • Obniżenie apetytu na produkty wysokotłuszczowe
 • Redukcja objętości tkanki tłuszczowej
 • Pobudzenie wydzielania insuliny
 • Hamowanie wydzielania glukagonu

Semaglutyd jest lekiem długodziałającym, co pozwala na jego podawanie tylko raz w tygodniu.

Ozempic – cukrzyca typu 2

Ozempic to lek przeznaczony do stosowania u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Leczenie tym preparatem powinno być połączone ze zmianami w stylu życia, takimi jak odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna.

Semaglutyd, aktywny składnik Ozempicu, jest wskazany do monoterapii u pacjentów, którzy nie mogą stosować metforminy z powodu przeciwwskazań, braku skuteczności lub nietolerancji. Ozempic może być również stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Należy zaznaczyć, że Ozempic nie jest przeznaczony do kontroli masy ciała u osób bez cukrzycy. Przepisywanie tego leku osobom otyłym, które nie mają cukrzycy, jest niezgodne z zaleceniami producenta.

Kiedy stosować Ozempic?

Ozempic jest przeznaczony do leczenia nieuregulowanej cukrzycy typu 2 u pacjentów stosujących odpowiednią dietę i regularny wysiłek fizyczny. W Stanach Zjednoczonych semaglutyd został również zarejestrowany do leczenia otyłości u pacjentów z współistniejącą cukrzycą typu 2, wysokim stężeniem cholesterolu lub nadciśnieniem tętniczym.

Jak dawkować roztwór do wstrzykiwań?

Dawkowanie leku Ozempic i plan leczenia ustala lekarz prowadzący. Roztwór do wstrzykiwań jest przeznaczony do podawania podskórnego, najczęściej w udo, brzuch lub ramię. Zalecany schemat dawkowania podany w ulotce jest następujący:

 • Pierwszy miesiąc: 0,25 mg raz w tygodniu
 • Drugi miesiąc: 0,5 mg raz w tygodniu
 • Trzeci miesiąc: 1 mg raz w tygodniu

Po 12 tygodniach, jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg semaglutydu raz w tygodniu.

Jeśli Ozempic jest stosowany w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną, może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, aby zminimalizować ryzyko hipoglikemii. Monitorowanie poziomu glukozy we krwi może być niezbędne do odpowiedniego dostosowania dawek pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny.

Dawkowanie semaglutydu w tabletkach

Dawkowanie i schemat leczenia semaglutydem w tabletkach są ustalane przez lekarza prowadzącego. Proponowany schemat dawkowania, który można znaleźć w ulotce leku, przedstawia się następująco:

 • Pierwszy miesiąc: 1 tabletka 3 mg raz na dobę
 • Drugi miesiąc: 1 tabletka 7 mg raz na dobę
 • Trzeci miesiąc: 1 tabletka 14 mg raz na dobę

Jeśli semaglutyd jest stosowany w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną, może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, aby zredukować ryzyko hipoglikemii. Samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi może być potrzebne do odpowiedniego dostosowania dawek pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ozempic

Semaglutyd, jak każdy inny lek, nie zawsze może być stosowany przez wszystkich pacjentów. Do przeciwwskazań należą:

 • Cukrzyca typu 1
 • Schyłkowa niewydolność nerek
 • Kwasica ketonowa
 • Uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu
 • Ciężka niewydolność serca (IV stopnia wg NYHA)
 • Ciąża
 • Karmienie piersią
 • Dzieci poniżej 18 roku życia
 • Wiek powyżej 75 lat

Należy pamiętać, że Ozempic nie może być stosowany jako zamiennik insuliny. Pacjenci z retinopatią cukrzycową powinni zachować szczególną ostrożność. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Działania niepożądane

Semaglutyd, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane. Do bardzo często występujących skutków ubocznych należą nudności, biegunka i hipoglikemia. Często pojawiają się także wzdęcia, wymioty, zaparcia, bóle brzucha, zapalenie żołądka, choroba refluksowa przełyku, zmęczenie, nadmiar gazów jelitowych, opóźnione opróżnianie żołądka oraz zwiększona aktywność amylazy. Może również wystąpić tachykardia, odbijanie, zaburzenia smaku oraz kamica żółciowa. W rzadkich przypadkach lek może prowadzić do ostrego zapalenia trzustki lub reakcji anafilaktycznej.

Przed zastosowaniem, zalecamy do zapoznania się z ulotką leku ozempic w formacie pdf.

Semaglutyd – interakcje z innymi lekami

Semaglutyd może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, co może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ciężkiej hipoglikemii lub osłabiać działanie innych leków. Przed rozpoczęciem stosowania semaglutydu, należy omówić z lekarzem wszystkie przyjmowane leki i suplementy diety.

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu semaglutydu w połączeniu z:

 • Doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodne sulfonylomocznika, gliptyny)
 • Insuliną
 • Beksarotenem
 • Blinatumomabem
 • Fluorochinolonami
 • Glikokortykosteroidami

Semaglutyd może również wpływać na działanie leków stosowanych doustnie poprzez spowolnienie procesu trawienia, co może wydłużyć czas wchłaniania tych leków przez organizm.

Pacjenci przyjmujący warfarynę lub inne pochodne kumaryny powinni często monitorować wskaźnik INR, aby uniknąć ryzyka poważnych komplikacji zdrowotnych​.

Ozempic – dostępność w aptekach

Polski przedstawiciel firmy Novo Nordisk A/S, w uzgodnieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, poinformował o lokalnych i przejściowych niedoborach leku Ozempic. Problemy z dostępnością są przewidywane również na rok 2024, co wynika z masowego przepisywania leku. Szybko rosnący popyt na semaglutyd sprawia, że produkcja nie nadąża za zapotrzebowaniem rynku.

Niestety, z powodu ograniczonej dostępności leku w legalnych kanałach dystrybucji, pojawiły się przypadki nielegalnego obrotu sfałszowanym Ozempicem. Dlatego ważne jest, aby kupować lek tylko z wiarygodnych źródeł, aby uniknąć ryzyka zakupu podróbek, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Jeśli masz trudności z dostępem do leku Ozempic, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, którzy mogą pomóc znaleźć alternatywne rozwiązania lub monitorować dostępność leku.

Ozempic w porównaniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi

Ozempic wyróżnia się na tle innych leków przeciwcukrzycowych ze względu na swoją skuteczność i wszechstronność. W porównaniu z tradycyjnymi lekami doustnymi, takimi jak metformina, Ozempic oferuje dodatkowe korzyści w postaci redukcji masy ciała i rzadziej powoduje hipoglikemię (niebezpiecznie niski poziom glukozy we krwi).

Ponadto, badania kliniczne wykazały, że Ozempic może być bardziej skuteczny w obniżaniu HbA1c niż inne analogi GLP-1, takie jak liraglutyd. Dzięki temu, jest on coraz częściej wybieranym lekiem w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów, którzy mają trudności z kontrolą masy ciała.

Źródła

Han, Sabrina H., et al. “Public interest in the off-label use of glucagon-like peptide 1 agonists (Ozempic) for cosmetic weight loss: a Google trends analysis.” Aesthetic Surgery Journal 44.1 (2024): 60-67.

Feier, Catalin Vladut Ionut, et al. “Assessment of Thyroid Carcinogenic Risk and Safety Profile of GLP1-RA Semaglutide (Ozempic) Therapy for Diabetes Mellitus and Obesity: A Systematic Literature Review.” International Journal of Molecular Sciences 25.8 (2024): 4346.

Sulistio, Melanie, et al. “Leczenie analogami GLP-1: nowa klasa leków przeciwcukrzycowych o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym.” Current Atherosclerosis Reports 11 (2009): 93-99.

5/5 - (68 votes)